Persbericht (01/12/2017)

Weer actief in een ander jasje:

 

 

Per 1 december 2017 is Stichting Dierenambulance Leeuwarden eo weer actief geworden en is de status slapend niet meer van toepassing.

 

In de zomer is op 30 juni j.l. de praktische bedrijfsvoering stilgelegd en het verzorgingscontract teruggegeven aan de gemeente daar de stichting geen garantie kon bieden voor wat betreft continuïteit.

 

De praktische dierenambulancewerkzaamheden en het contract zijn per direct overgenomen door Stichting De Wissel, het lokale dierenasiel te Leeuwarden.

 

Na herinventarisatie is in overleg met betrokken private en overheidspartijen besloten om vanuit de stichting een dierencrematorium op te zetten, op die manier blijft de stichting betrokken binnen de keten van dierenhulpverlening.

 

In het dierencrematorium zal gewerkt worden met een beperkt aantal beschutte werkplekken voor mensen die op enige afstand van de arbeidsmarkt staan, eerst in de vorm van een pilot en later wellicht permanent.

 

Na installatie van de crematie-oven zal er een opleidingstraject voor deze ovenisten starten, volgens de huidige planning vanaf februari 2018.

 

Diereigenaars die hun dieren willen laten cremeren, kunnen per heden hun dieren aanbieden voor uitgestelde crematies en per maart 2018 voor reguliere crematies.

 

In dat kader verwijzen wij u graag naar:

www.dierencrematoriumleeuwarden.nl

 


Dierenambulance:

 

Voor dierenambulancegerelateerde vragen verwijzen wij u van harte door naar:
- stichting De Wissel
https://www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/dierenopvang-de-wissel voor de meer organisatie georiënteerde vragen (stages, vrijwilligersaanmeldingen etc.)
en/of
-https://www.facebook.com/dierenopvangdewissel/ en/of https://www.facebook.com/vrwdal/ voor de meer praktische dierenambulance-georiënteerde/diergerelateerde vragen

 


Vragen voor de stichting:


Mocht u vragen hebben voor specifiek de niet meer als dierenambulance praktisch opererende
stichting Dierenambulance Leeuwarden eo, neem dan schriftelijk contact op via:
Stichting Dierenambulance Leeuwarden eo
Postbus 7673
8903 J R   Leeuwarden

Doneer direct online! Vermist & gevonden Donateur worden
Volg ons op Facebook of Twitter