Collectanten gezocht

Klik op nieuws voor een grotere versie

Bestemd voor de donateurs

Deze week zijn de automatische incasso's van onze jaarlijkse donaties de deur uit gegaan naar onze vaste donateurs.

De incasso ad €15,- zal plaatsvinden op 15 maart 2017.

Wij danken iedereen hartelijk voor de steun!

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons of met uw eigen bank.

Persbericht

Dierenambulance Leeuwarden maakt doorstart

Maandag 18 januari 2016 hebben de voorzitter en secretaris van Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. hun handtekeningen gezet onder een statutenwijziging en hypotheekakte. Deze laatste was nodig om een lening af te sluiten. Hiermee komt een eind aan liquiditeitsproblemen, die waren ontstaan door onverstandige beslissingen en onzorgvuldig handelen van het vorige bestuur.

 

Het nieuwe zeskoppige bestuur is de schuldeisers dankbaar voor het geduld van de afgelopen periode. Dankzij medewerking en geduld van alle betrokken partijen is het ondanks de problemen gelukt een lening te verkrijgen, waarmee de voortgang van de dierenambulance gewaarborgd is.

 

Er is veel veranderd sinds het nieuwe bestuur in functie trad. Zo is de stichting zich weer volledig gaan richten op haar kerntaak: het helpen van dieren in nood. Hiermee is een grote bezuinigingsslag gerealiseerd. Kasstromen die niet goed liepen zijn hersteld. Bij geef.nl alleen al €1000 opgehaald en van andere debiteurs nog zo’n €2000. Inmiddels ligt er een door een accountant goedgekeurde begroting voor 2016.

 

Voor de burger en de dieren verandert er niets. De vrijwilligers hebben een geweldige prestatie geleverd door, ondanks de roerige tijden, 24/7 beschikbaar te zijn om te kunnen rijden zoals iedereen van ons gewend is. Dit met dank aan Stichting Dierenlot, die zoveel vertrouwen had in het nieuwe bestuur dat zij de ambulances niet hebben teruggeroepen uit Leeuwarden. Ook met de andere ketenpartners is de band onveranderd sterk gebleven, of zelfs nog sterker geworden. Stilgezette onderhandelingen lopen weer en nieuwe ideeën krijgen steeds meer vorm.

 

De afspraken met de Zeehondencrèche in Pieterburen zijn uitgebreid, waardoor de ritten nu kostendekkend zijn geworden. De afgelopen weken, het winter-hoogseizoen, wordt er vrijwel dagelijks één of meerdere zeehonden opgehaald vanaf de eilanden of overgenomen van collega’s aan de Noord-Hollandse kust. Ook leent Pieterburen in de zomermaanden een zeehondenambulance uit, waardoor zowel de zeehondenritten als de hoogseizoenritten in Leeuwarden en omstreken gereden kunnen worden.

 

Ook met collega-dierenambulances en Leeuwarder dierenartsen zijn de contacten goed. Tussen De Wissel en de Dierenambulance zijn inmiddels gesprekken opgestart om samen na te denken over een effectieve en verregaande samenwerking. Daarnaast heeft de Gemeente Leeuwarden het nieuwe bestuur kritisch en constructief op weg geholpen en is die relatie bestendigd. Inmiddels is de communicatie met de gemeente Leeuwarderadeel opnieuw opgestart en wordt er weer volop gereden voor dieren in die gemeente.

 

Sinds de bestuurscrisis is een aantal oud-vrijwilligers teruggekomen bij de dierenambulance. Via de website en organisaties als Wellzo komen nog wekelijks nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers binnen. Alles bij elkaar een flinke ploeg van betrokken mensen die volop vertrouwen hebben in de toekomst!

 

Met onverminderde toewijding en hart voor dieren in nood gaan de vrijwilligers over tot de orde van de dag, waarbij de aandacht ligt bij meldingen als de Potmarge-pup, de Huizumer kat en de kat die vandaag onder het ijs vandaan is gehaald.

 

Update naar aanleiding van het artikel in LC 18-01-2016

Er wordt 19 januari door het bestuur gesproken met Ger Bosklopper van de LC.

Word vrijwillger

De Dierenambulance is op zoek naar

Centralisten.

Chauffeurs

Bijrijders.

Collectanten.

Bestuursleden.

Evenemententeam.

 

Wilt u ons team versterken of heeft u vragen over de functie's. 

 

Meld u dan aan op de link (vrijwilliger worden)

 

Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.   

Doneer gratis!

 

Lieve mensen,

 

Vanaf vandaag kun je gratis! doneren aan Dierenambulance Leeuwarden door middel van je internet bestellingen te doen via www.goededoelshop.nl

 

Stap 1: Kies als goede doel Dierenambulance Leeuwarden

Stap 2: Kies je webwinkel (keuze uit ruim 250 webwinkels waaronder bol.com en thuisbezorgd)

Stap 3: Doneer gratis

 

Sla de link goed op en gebruik hem bij elke bestelling 

 

Ssmile-emoticon

Nalatenschap

Laat na via testament

Als je niet alleen bij leven, maar ook daarna je zorg voor dieren wilt laten voortleven, kan je de Dierenambulance Leeuwarden opnemen in je testament. Zo kan je ook in de toekomst een verschil maken voor dierenwelzijn. 

Testament

Wanneer je wilt nalaten aan de Dierenambulance Leeuwarden, neem je dit op in je testament. In een testament kan je één of meer personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. Je legt erin vast wie wat ontvangt. Dat kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van je vermogen, een kunstwerk of bijvoorbeeld een huis. 

ANBI

De Dierenambulance Leeuwarden is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat je vrij van erfbelasting kan nalaten. Daardoor komt jouw bijdrage volledig ten goede aan de dieren. En dat is zeer welkom: ook in de toekomst zullen de dieren je hulp hard nodig hebben! De Dierenambulance Leeuwarden is namelijk geen overheidsinstelling en is daarom volledig afhankelijk van giften.

Persoonlijk contact

We begrijpen goed dat je met zo’n belangrijke beslissing niet over één nacht ijs wilt gaan. Wij bieden je een helpende hand door in een persoonlijk gesprek samen te kijken naar je wensen en persoonlijke situatie. We vertellen je graag wat jouw nalatenschap voor dierenwelzijn in Nederland kan betekenen en op welke manieren je kan nalaten (bijvoorbeeld aan specifieke projecten). 

Regio DAL

Werkgebied Dierenambulance Leeuwarden
Dierenambulance Leeuwarden is niet alleen actief in Leeuwarden, maar ook in de omgeving van de stad. U kunt ons bellen voor hulp aan zieke en gewonde (zwerf-)dieren in de gemeente Leeuwarden.

Op verzoek van de eigenaar van een dier rijden wij ook in andere Gemeenten. Bel ons voor meer informatie en de hiervoor speciale tarieven op 0900-4636325.

 

 

Wanneer u vanuit een andere gemeente belt kunt u contact opnemen met onderstaande Dierenambulances:

 

Regio Noordwest Friesland 06-50260695

Bolsward, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Littenseradiel, Menaldumadeel, W╚Śnseradiel

 

Regio Noordoost Friesland 0512-330001 (menukeuze 1)

Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Tytsjerkradiel

 

Regio Zuidwest Friesland 06-53712098

SkarsterlânLemsterlandGaasterlân-SleatSneekNijefurd en Wymbritseradiel

 

Regio Zuidoost Friesland 0512 - 51 51 53 /  06 - 553 772 11

Smallingerland, Opsterland, Oostellingwerf, Achtkarspelen

 

Regio Heerenveen 06-21578058

 

Chippen van uw huisdier

De Dierenambulance Leeuwarden is officieel bevoegd om uw huisdier te mogen Chippen.
 
De kosten bedragen €17,50 
elk extra huisdier €15,00 
 
Ook kunnen wij op afspraak uw huisdier thuis bij u chippen.
De kosten bedragen binnen de regio DAL. 
 
Donateur €25,00
Geen donateur €30,00
 
Tip: Mocht u thuis of op een andere lokatie meerdere huisdieren tegelijk willen laten chippen 
(bijvoorbeeld met familie ,vrienden of verenigingen) 
dan komt er voor elk huisdier €15,00 bij 
 
Al onze kosten zijn inclusief dierenpaspoort en registratie van uw huisdier
(Heeft u huisdier een eigen dierenpaspoort neem u die dan mee) 
 
Bel voor andere tarieven buiten onze regio of het maken van een afspraak 0900-4636325