wat kunt u doen met baby vogels?

 

Het beste is om hem terug te plaatsen in het nest, als dit mogelijk is. Kun je om de één of

andere reden niet bij het nest komen, dan kan het volgende geprobeerd worden.

(Dit is ook de procedure wanneer een heel nest op de grond is gevonden).

Maak een kunstnest door een boterkuipje o.i.d. te nemen. Maak enkele gaten in de

bodem om water af te kunnen voeren. Maak een nestholte van twijgjes met blaadjes of hooi en

plaats dit zo dicht mogelijk bij het originele nest. Tenslotte plaats je het nestjong(en) erin en

laat het verder met rust. De ouders komen meestal al snel terug en voeren het jong net

als in het oorspronkelijke nest. Een jonge vogel die onbevederd is, moet namelijk om de 15 à

20 minuten gevoerd worden, van zonsopgang tot zonsondergang ‘s avonds 22.00 uur!

We adviseren alleen jonge vogels naar de opvang te brengen als je zeker weet dat de oudervogel

dood is, of als de jongen gewond zijn.

 

Komen de ouders nog wel terug, als ik de vogel al heb aangeraakt?

Vaak gelooft men dat de ouders niet meer terugkeren naar hun jongen, nadat ze door mensen

zijn aangeraakt. Dit is absoluut niet waar!. De meeste vogels kunnen slecht ruiken (uitgezonderd

gieren) en zullen het dus niet erg vinden dat je de jongen hebt aangeraakt, maar maken

zich wel druk dat je te dicht bij hun jongen komt.

 

Uitvliegende jonge vogels

In de lente ziet men vaak jonge vogels schaars bevederd op de grond onder een boom zitten

en neemt men automatisch aan, dat het uit het nest gevallen is en geholpen moet worden. In dit

stadium van de ontwikkeling van de vogels noemen we de jongen ‘uitvlieger’. Het is normaal

dat zulke jongen uit het nest springen of vallen. Ze zijn nu in een stadium van de ‘vliegtraining’.

Jonge vogels die voor het grootste gedeelte nog naakt zijn (onbevederd of net zichtbaar),

zijn ‘nestjongen’. Deze vogels blijven in het nest en de ouders voeren hen daar. Ze worden

als er iets fout is gegaan meestal direct onder het nest gevonden. Dit kan gebeuren

door harde wind (storm) of omdat het door een nestgenoot uit het nest wordt gewerkt,

of het nest wordt uitgehaald door katten of andere vogels.

 

Wat nu te doen wanneer je zo’n nestjong vindt buiten het nest?

De ouders voeden het jong constant op de grond totdat het in staat is te vliegen (duurt meestal

enkele dagen). Tenzij gewond, moeten deze vogels met rust gelaten worden, op de plek waar

ze zijn. Probeer kinderen, honden en katten uit hun buurt te houden, zodat de ouders kunnen

doorgaan met het grootbrengen van hun jong. Een uitzondering is de kauw, deze wordt niet op

de grond gevoerd en verhongert als hij niet met de ouders meevliegt.

 

Dreigt er gevaar van honden of katten?

Als er een jonge vogel wordt bedreigd door een hond of kat, breng de vogel dan niet direct naar

de opvang. Probeer liever het huisdier uit de buurt te houden, zolang de vogel er zit. Echter,

wanneer de vogel al is aangevallen of beetgepakt door het huisdier en gewond is, breng het

jong dan alstublieft zo snel mogelijk naar de opvang, liefst binnen één uur, maar altijd dezelfde

dag.

 

Wanneer je echt een verlaten jong vindt, doe dan alstublieft het volgende:

• Breng de jonge vogel zo snel mogelijk naar de opvang; hoe langer je wacht, des te minder

kans dat hij het overleeft.

• Houdt de jonge vogel warm en in een rustige, donkere plaats totdat je het (in een klein

doosje) kunt brengen. Leg onder in het doosje issuepapier en leg een handdoek over de

bovenkant. Laat de vogel zoveel mogelijk met rust en kijk niet steeds onder de doek hoe het

met hem gaat. Stress is dodelijk.

• Geef de jonge vogel geen vocht of voedsel. Vaak komt het in de luchtpijp terecht

(overleg eerst met de opvang).

• Zet jonge donzige eendjes niet in een bak met water. Ze zijn nog niet waterdicht en zullen snel

afkoelen en doorweekt raken, met de dood tot gevolg.

 

Onthoud het volgende:

• Een jonge vogel heeft de beste overlevingskans, wanneer het grootgebracht wordt door

zijn eigen ouders. Probeer dus altijd eerst het jong terug te plaatsen. Breng een jonge vogel

alleen dan naar de opvang, wanneer je er alles aan hebt gedaan om het met de ouders

herenigen maar dit niet gelukt is. Probeer niet zelf het jong groot te brengen!

• De meeste vogels zijn beschermd door de Natuurbeschermingswet. Het is dus absoluut

verboden om wilde vogels in je bezit te hebben, zonder vergunning. Breng een gevonden vogel

dus zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde opvangadres. Dat is voor de vogel het beste.

 

Nooit:

Het komt nogal eens voor dat er mensen zijn die geprobeerd hebben gevonden vogels zelf groot te

brengen en nu ze problemen met het dier krijgen, de vogels bij ons komen brengen. Meestal hebben

deze vogels stofwisseling- en zenuwproblemen door onjuist voedsel.

We kunnen meer dieren redden als we ze direct binnen krijgen.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met de Vogelopvang.

Petra van der Veen 058-2666493

Frida van der Veer 058-2541959

Greet van der Sluis 06-53552045